Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hoàng Giang
Giới tính Nam
Email sayityourway2k0@gmail.com
Website http://hotrotrekhiemthinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ba Đình
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Gia sư tiếng Anh Website riêng http://nguoikhiemthinh.com
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 161 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 546 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này